Kontakt

Raciborski Klub Fotograficzny „w kadrze”

Osoba do kontaktu: Ireneusz Burek, tel. +48 502 21 31 22
Miejsce spotkań klubu: róg Klasztornej i Ogrodowej, (wejście od strony Klasztornej obok Żabki, piętro)
Forma organizacyjna: klub działa przy Wydawnictwie i Agencji Reklamowej R-Media
NIP: 639-100-40-27